Niepożądane symbole i znaki w podglądzie raportu

 
Program:

PowerFrame, 12Build

 
Opis:

Tytuły i nagłówki składają się z symboli, ale są nie czytelne litery lub słowa.

 
Rozwiązanie:

Czcionka nie jest zdefiniowana poprawnie:

1. Przejdź do menu "Plik” → „Drukuj raport” → zakładka "Ogólne".

2. Wybierz czcionkę znanego typu, na przykład "Arial".

//