Energia sprężystości

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Energia sprężystości

Energia potencjalna ciała sprężystego wywołana przez działanie siły (obciążenia).

Energia sprężysta w przypadku rozciągania pręta siłą P:

2016 01 26 114651

gdzie:

- P- siła rozciągająca (osiowa),

- l- długość pręta,

- E- moduł Younga,

- F- pole przekroju poprzecznego,

- λ- wydłużenie pręta.

 

Energia sprężysta rozpatrywana dla kostki sześciennej:

2016 01 26 115932

gdzie:

- σ- naprężenia,

- ε- wydłużenie.

Odsłony - 4909
Synonyms: energia odkształcenia sprężystego sprężysta
//