Zginanie płyt

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zginanie płyt

Jest to para sił leżąca w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju. Moment sił, to moment zginający. Płyta wygina się. Największe odkształcenia są w warstwach skrajnych. Tam gdzie występują siły ściskające materiał ulega skróceniu, a tam gdzie rozciągające wydłużeniu. Między nimi jest warstwa obojętna bez naprężeń.

Gdy mamy do czynienia z czystym zginaniem to naprężenia w środku płyty niewystępują, a w warstwach zewnętrznych przyjmują wartości maksymalne (rozciąganie) i minimalne (ściskanie).

 

Wzory dla odkształconej płyty:

2016 01 28 101104

2016 01 28 101123

gdzie:

- B- sztywność płytowa,

- ρ1- promień krzywizny warstwy obojętnej,

- ρ2- promień krzywizny w drugiej płaszczyźnie,

- v- liczba Poissona.

 

B to sztywność płytowa:

2016 01 28 101139

gdzie:

- E- moduł Younga,

- h- szerokość płyty,

- v- liczba Poissona.

 

Wzory na maksymalne naprężenia płyty:

2016 01 28 101152

2016 01 28 101202

gdzie:

- σx- maksymalne naprężenia we włóknach rozciąganych,

- σy- maksymalne naprężenie we włóknach ściskanych,

- Mx- moment gnący we włóknach rozciąganych,

- My- moment gnący we włóknach ściskanych,

- h- szerokość płyty.

 

Odsłony - 5033
Synonyms: zginanie cienkich płyt prostokątnych grubych
//