Zmęczeniowy współczynnik spiętrzenia naprężeń β

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zmęczeniowy współczynnik spiętrzenia naprężeń β

Połączenie stanu powierzchni elementu maszyny i działania karbu.

Wzór na współczynnik spiętrzenia naprężeń β:

2016 02 25 104950

gdzie:

- Z- wytrzymałość zmęczeniowa próbki laboratoryjnej,

- Zkp- wytrzymałość zmęczeniowa próbki z karbem o danym stanie powierzchni.

 

Wsółczynnik β może być wyrażony jako:

2016 02 25 105426

2016 02 25 105005

gdzie:

- βk- współczynnik działania karbu,

- βp- współczynnik stanu powierzchni,

- αk- współczynnik kształtu,

- η- współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu.

Odsłony - 6326
//