Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zespół

Są to elementy prętowe, które zostały połączone w wytwórni lub na placu budowy, aby ułatwić montażlub umożliwić transport np. piramidki struktur prętowych przestrzennych przekryć dachowych.

Odsłony - 2087
Synonyms - wysyłkowy
Zetowniki

Rzadko używany kształtownik, który jest walcowany na gorąco i produkowany w 3 odmianach wymiarowych.

Odsłony - 2017
Zginanie

Jest to para sił leżąca w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju. Moment sił, to moment zginający. Belka wygina się. Największe odkształcenia są w warstwach skrajnych. Tam gdzie występują siły ściskające materiał ulega skróceniu, a tam gdzie rozciągające wydłużeniu. Między nimi jest warstwa obojętna bez naprężeń.

Odsłony - 5080
Zginanie płyt

Jest to para sił leżąca w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju. Moment sił, to moment zginający. Płyta wygina się. Największe odkształcenia są w warstwach skrajnych. Tam gdzie występują siły ściskające materiał ulega skróceniu, a tam gdzie rozciągające wydłużeniu. Między nimi jest warstwa obojętna bez naprężeń.

Odsłony - 3999
Synonyms - zginanie cienkich płyt prostokątnych grubych
Zgrzewanie

Łączenie metalowych elementów, przez ich miejscowe ogrzewanie aż do stanu uplastycznienia i ich dociśnięcie.

Odsłony - 2426
Zmęczenie

Zniszczenie elementu wywołane przez siły wywołujące naprężenia mniejsze od wytrzymałości materiału, działające wielokrotnie.

Odsłony - 4645
Synonyms - zmęczenie materiału
Zmęczeniowy współczynnik spiętrzenia naprężeń β

Połączenie stanu powierzchni elementu maszyny i działania karbu.

Odsłony - 4938
Zwichrzenie

Utrata stateczności w przypadku zginania.

Odsłony - 2831
Złącze

Połączenie elementów konstrukcji spoinami. Wyróżniamy złącza: doczołowe, kątowe, przylgowe.

Odsłony - 2053
//