Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Klejenie

Sposób łączenia ze sobą materiałów, za pomocą kleju.

Odsłony - 2960
Konstrukcja

Części materialne, które są poprawnie dobrane, zgodnie z zasadami fizyki i ekonomii oraz ściśle powiązane z kształtem budowli, jak i jej funkcją.

Odsłony - 3207
Synonyms - konstrukcja
Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowe, aluminiowe i zespolone (belki słupy, dźwigary)

Odsłony - 6056
Synonyms - stal
Korozja

Stopniowe niszczenie materiałów, które zachodzi między metalem, a otaczającym go środowiskiem. Zachodzą reakcje chemiczne (zgorzelina-zendra walcownicza, w procesie wytwarzania w hucie), procesy elektrochemiczne (przepływ ładunków elektrycznych np. w obecności wody), mikrobiologiczne, fizyczne (topnienie, przemiany fazowe, promieniowanie).

Odsłony - 5168
Synonyms - zwiększona odporność na korozję atmosferyczną
Kryteria wytrzymałościowe

Należą do nich: naprężenia dopuszczalne, odkształcenia (przemieszczenia) dopuszczalne, statecznośćpełzaniezmęczenie.

Odsłony - 5940
Synonyms - Kryteria wytrzymałościowe- maszyny, konstrukcje i ich elementy
Kształtowanie

Wybór kształtu, rodzaju, materiału, wstępnych wymiarów konstrukcji, jej elementów i połączeń, wykorzystując wiedzę, doświadczenie oraz zasady kształtowania danych konstrukcji.

Odsłony - 2663
Metale

Substancje, które mają dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne, są plastyczne, wytrzymałe, mają charakterystyczny połysk oraz swobodne elektrony na powłoce walencyjnej.

Odsłony - 4040
Synonyms - własności wytrzymałościowe metali w temperaturach obniżonych podwyższonych
Naprężenia dopuszczalne

Obliczenia naprężeń dopuszczalnych przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy naprężenia nominalne σn nie będą większe lub równe od dopuszczalnych k.

Odsłony - 28275
Naprężenia nominalne

Naprężenia nominalne to maksymalne naprężenia obliczone lub doświadczalnie wyznaczone, bez uwzględnienia ich spiętrzenia.

Odsłony - 9911
Nity

Służą do łączenia części metalowych. Obecnie są używane bardzo rzadko.

Odsłony - 3486
Nośność

Przejęcie przez konstrukcję obciążeń pochodzących z zewnątrz.

Odsłony - 3835
Obciążenia

Odziaływania fizyczne powodujące powstanie lub zmianę naprężenia, odkształcenie konstrukcji i jej połączeń. Mają na nie wpływtakie czynniki jak m. in.  oddziaływanie człowieka, sposób użytkowania budowli. Mogą być zależne od procesów wytwórczych, klimatycznych i innych.

Odsłony - 19995
Synonyms - stałe zmienne wyjątkowe statyczne dynamiczne współczynniki dynamiczne, współczynniki konsekwencji zniszczenia wartości charakterystyczne obciążeń wartości obliczeniowe obciążeń
Obiekt budowlany

Budynek, budowla złożona z płaskich oraz przestrzennych elementów konstrukcji nośnej.

Odsłony - 3274
Obliczenia statyczne

Obliczenie najniekorzystniejszych wartości sił wewnętrznych dla danych elementów konstrukcji (moment zginający, siły podlużne i poprzeczne), naprężeń, przemieszczeń od obciążeń i zewnętrznych oddziaływań.

Odsłony - 6594
Ogień

Płomienie i żar, które powstają w czasie palenia się.

Odsłony - 3197
Synonyms - ochrona konstrukcji stalowych przed ogniem
//