Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Teowniki

Ich wysokość jest równa szerokości.

Odsłony - 2737
Twardość

Odporność na odkształcenia trwałe w czasie działania nacisku skupionego na powierzchnię materiału. Wraz ze wzrostem ilości węgla, mangamu, chromu i niklu zwiększa się twardość stali.

Odsłony - 2744
Udarność

Zdolność do pszenoszenia obciążeń udarowych (dynamicznych). Maleje wraz ze spadkiem temperatury. Jest to wartość pracy, która jest potrzebna do złamania próbki, za pomocą jednego uderzenia młota.

Odsłony - 3422
Układ

Połączone elementy, w taki sposób aby była zapewniona stateczność oraz możliwa wzajemna ich współpraca w przenoszeniu obciążeń i oddziaływań. Powinny być podparte na pozostałych elementach konstrukcji lub przy pomocy fundamentów na podłożu gruntowym.

Odsłony - 2738
Utrata stateczności

Przemieszczenia pewnych punktów układu pod wpływem działania sił o małej wartości np. drgania własne. Gdy utrata stateczności występuje pod wpływem sił ściskających, to mamy do czynienia z wyboczeniem, a gdy zginania zwichrzeniem.

W przypadku płyt utrata stateczności objawia się wybrzuszeniami. W powłokach narażonych na skręcanie, ściskanie i zginanie można zaobserwować powstawanie fal (ich liczba zależy od grubości materiału).

Odsłony - 3160
Współczynnik działania karbu βk

Wzór:

2016 02 25 100602

gdzie:

- Zbk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem,

- Zk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem.

Odsłony - 7897
Współczynnik kształtu αk

Spiętrzenie naprężeń w postaci nagłych zmian kształtu przedmiotu idealnie gładkiego i sprężystego, który jest wykonany z materiału o izotropowych właściwościach.

 

Odsłony - 5970
Współczynnik stanu powierzchni βp

Wzór:

2016 02 25 102645

gdzie:

- Z- wytrzymałość zmęczeniowa próbki gładkiej (polerowanej),

- Zp- wytrzymałość zmęczeniowa próbki o danym stanie powierzchni.

Odsłony - 3817
Współczynnik wielkości przedmiotu γ

Wzór:

2016 02 25 110616

gdzie:

- Z- wytrzymałość zmęczeniowa normalnych próbek laboratoryjnych,

- Zw- wytrzymałość zmęczeniowa próbek laboratoryjnych o dużych wymiarach.

Odsłony - 3791
Wyboczenie

Utrata stateczności pod wpływem działania sił ściskających.

Odsłony - 9121
Wydłużenie pręta w wyniku przyrostu temperatury

Wraz ze wzrostem temperatury pręt ulega wydłużeniu. Wraz ze spadkiem temperatury pręt ulega skróceniu.

Odsłony - 4661
Synonyms - przyrost temperatury wydłużenie pręt
Wydłużenie względne pręta

Wydłużenie względne pręta, gdy rozciągany jest siłą osiową (prawo Hooke’a):

2016 01 26 105634

Odsłony - 8345
Wymiarowanie

Jeden z etapów projektowania konstrukcji i jej elementów. Umożliwia narysowanie rysunków konstrukcji.

Odsłony - 2631
Wytrzymałość

Jest to takie naprężenie, które gdy zostanie przekroczone, to dojdzie do zniszczenia materiałupod danym obciążeniem statycznym.

Odsłony - 3163
Zakotwienia

Wzmocnienie lub zamocowanie czegoś za pomocą kotwy.

Odsłony - 2412
//