Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Pełzanie

Zdolność do wolnego powiększania odkształceń, pomimo braku zmiany obciążenia w czasie.

 

Odsłony - 5577
Synonyms - pełzanie materiałów relaksacja naprężeń
Plastyczność

Przeciwieństwo sprężystości. Odkształcenia materiału w wyniku działania zewnętrznych obciążeń oraz możliwość zachowania zupełnie nowych kształtów po ustaniu obciążeń.

Odsłony - 2830
Powłoka

Powierzchnia, która zabezpiecza konstrukcję np. stalową przed korozją.

Odsłony - 3145
Synonyms - malarska metalowa
Połączenia

Łączenie lub sposób łączenia elementów

Odsłony - 7189
Synonyms - połączenia śrubowo kołnierzowe półki stopki połączenia spawane
Pręty

Element konstrukcji o znacznej długości, małej szerokości i wysokości oraz o stałym przekroju poprzecznym.

 

Odsłony - 5540
Synonyms - pręty smukłe ściskanie zginanie rozciąganie
Projektowanie konstrukcyjne

Świadome i twórcze działanie człowieka, które przyczyni się do powstania obiektu budowlanego i jego użytkowanie przez określony czas, w określonych warunkach.

Odsłony - 4351
Synonyms - projektowanie konstrukcji projekt zabezpieczeń antykorozyjnych
Płaskownik

Elementy uzupełniające w konstrukcjach spawanych, o grubości 6÷55 mm, szerokości 20÷150 mm.

Odsłony - 2711
Płyty

Poziomy elemnent konstrukcji, który oddziela poszczególne kondygnacje w budynku

Odsłony - 9524
Synonyms - obliczanie cienkich płyt kołowosymetrycznych zginanie cienkich płyt prostokątnych
Ramy

Konstrukcje zbudowane z prętów, w których sztywność węzłów ma wpływ na przenoszenie obciążeń.

Odsłony - 3478
Synonyms - ramy rama
Relaksacja

Zmniejszanie naprężeń z upływem czasu przy niezmienionych odkształceniach.

Odsłony - 2874
Synonyms - Zjawisko relaksacji
Rozciąganie

W przekroju elementu działa siła wypadkowa, która jest prostopadła do tego przekroju i powoduje ona wydłużenie elementu (rozciąganie) lub jego skrócenie (ściskanie).

Odsłony - 3556
Synonyms - Ściskanie
Rozciąganie prętów

Zginanie i ściskanie wywołuje naprężenia normalne.

Odsłony - 3279
Synonyms - pręty smukłe zginane rozciągane
Rura

Przewód, element konstrukcji o znacznej długości, najczęściej o przekroju kołowym używany np. do transportu gazów, cieczy.

Odsłony - 8926
Synonyms - rury
Rury

Powszechnie stosowany element konstrukcji stalowej, walcowany na gorąco (bez szwu), zgrzewany lub spawany (ze wszem). Z kolistych rur można wytwarzać rury kwadratowe i prostkątne w wyniku przeciągania ich na gorąco przez specjalną głowicę.

Rysunek techniczny

Część dokumentacji projektowej, dzięki której możliwe jest wykonanie elementów konstrukcyjnych, łączenie ich w układy i zespoły i zmontowanie w postaci obiektu budowlanego.

Odsłony - 3298
Synonyms - sechematyczny
//