Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Ścinanie

Układ sił wewnętrznych jest styczny do rozpatrywanego przekroju. Naprężenie główne jest rozciągające, a drugie ściskające i mają taką samą wartość.

Odsłony - 6594
Ściskanie prętów

Zginanie i ściskanie wywołuje naprężenia normalne.

Synonyms - ściskanie zginanie prętów smukłych
Skręcanie

Układ sił działających wewnątrz przekroju sprowadza się do sił Fs i momentu Ms, z wektorem prostopadłym do płaszczyzny przekroju.

Odsłony - 3248
Smukłość

Stosunek długości wyboczeniowej pręta do charakterystyki geometrycznej przekroju poprzecznego.

Odsłony - 13699
Spawalność

Właściwość, która umożliwia połączenie elementów, które są stalowe, przez spawanie.

Odsłony - 2682
Spoina

Część złącza otrzymanego w wyniku spawania. Wyróżnia się spoiny: czołowe, pachwinowe, brzeżne, grzbietowe i otworowe.

Odsłony - 2865
Sprężąnie

Nadanie konstrukcji naprężenia, dzięki czemu można zwiększyć jej nośność lub zmniejszyć ugięcie.

Odsłony - 2604
Sprężystość

Zdolność do odzyskania przez ciało kształtu i wymioarów pierwotnych, po ustaniu działania sił zewnętrznego obciążenia, które powoduje odkształcenie.

Odsłony - 2587
Śruba

Łącznik stalowy elementów konstrukcji kształtowników i blach.

Odsłony - 5082
Stal

Stop węgla, żelaza i innych pierwiastków obrobiony plastycznie i otrzymany w procesie hutniczym.

Odsłony - 3456
Staliwo

Stal, która jest odlana do formy walcowniczej i plastycznie nie jest przerobiona.

Odsłony - 2718
Stan graniczny

Gdy zostanie on osiągnięty, to konstrukcja lub jej element staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.

Odsłony - 4311
Synonyms - nośności użytkowania
Stateczność

Odpowiada równowadze stałej. Może również odpowiadać chwiejnej lub obojętnej.

Odsłony - 4831
Synonyms - Stan równowagi
Struktura

Sposób rozmieszczenia elementów, relacje między nimi, wzajemne powiązania.

Odsłony - 2793
Synonyms - strukturalna
Styki

Obszar w którym dotykają się powierzchnie.

Odsłony - 2791
//